Baner MC

 

Herman und Doland Sp. z o.o.

Plac Kaszubski 8/205

81-350 Gdynia

tel. +48  731 00 89 92 e-mail: info@hermanunddoland.pl

You are here: HomeStart

 

 

 

 

 

Herman und Doland

Sp. z o.o.

Plac Kaszubski 8/205

81-350 Gdynia

tel.+ 48  731 00 89 92

e-mail:

 info@hermanunddoland.pl

hermanunddoland@gmail.com

Wiktar Gajsionak- Ambasador Republiki Białorusi

      

1 konferencja

Ambasador Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej. Doktor habilitowany nauk fizyko-matematycznych, profesor. Członek narodowych i zagranicznych akademii naukowych. Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś (2005-2008). Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnik Republiki Białoruś w Republice Austrii, Stały Przedstawiciel Republiki Białoruś przy Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu (2000-2005). Przewodniczący Komitetu Państwowego ds. Nauki i Technologii Republiki Białoruś (1997-2000).

Minister Edukacji Republiki Białoruś (1992-1994). Autor ponad 100 prac naukowych, monografii i podręczników fizyki.


  dr Henryk Siodmok- Atlas Sp. z.o.o.

 

 

Prezes Zarządu Atlas Sp. z.o.o. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. W latach 1989-1990 analityk operacyjny w Pasco Company, 1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co, 1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska, 1997-2000 prezes FLiD Drumet SA, 2000-2003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o., 2003-2004 wiceprezes ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. W GRUPIE ATLAS od 2006 roku ? najpierw jako członek zarządu, obecnie prezes zarządu.

   Zbigniew Pusz- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Doradca Prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Od 1999 pracuje na kierowniczych stanowiskach w firmach ubezpieczeniowych. M.in. do 2003 był prezesem zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego H-M-C S.A. W 2004 został prezesem zarządu UNIVERSUM Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Od grudnia tego samego roku do 2008 zajmował też stanowisko prezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od października 2008 do lipca 2009 był doradcą dyrektora generalnego Poczty Polskiej, później został powołany przez ministra pracy i polityki społecznej na stanowisko dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obecnie Doradca Prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 Kazimierz Zdunowski - Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

 

Dyrektor Generalny Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo- Przemysłowej.Posiada bogate doświadczenie zawodowe ? ekonomiczne i menadżerskie. Kierował przedsiębiorstwami, pracował i działał w organizacjach społeczno ? zawodowych, zdobył doświadczenie parlamentarne kierując zespołem ekspertów.  Opublikował ponad 200 artykułów w zakresie ekonomiki, planowania, finansów i inwestycji ? w prasie specjalistycznej i popularnej.

Jest autorem lub współautorem założeń do wielu ustaw, uchwał i rezolucji Sejmu RP oraz autorem ekspertyz i opinii dotyczących głównie budżetu państwa i polityki gospodarczej.

Karol Rozenberg- Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekonomista. Obecnie pracuje jako menedżer ds. kredytów eksportowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zajmuje się między innymi programem rządowym ?Finansowe Wspieranie Eksportu?

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2007-2010 wiceprezes SKN Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Celem konferencji jest umożliwienie przedsiębiorcom z Polski oraz Białorusi wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia wspólnych działań biznesowych oraz zaprezentowanie możliwości i potencjału białoruskiej gospodarki w aspekcie rozwoju rynków globalnych. Podczas trwania Konferencji planowana jest również organizacja spotkań biznesowych oraz prezentacja ofert przedsiębiorstw.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 ?Białoruś- Polska. Praktyczne aspekty współpracy biznesowej?,

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 19 kwietnia 2013 r. 

11:30- 12:00 Rejestracja uczestników

12:00 -12:15 Rozpoczęcie konferencji 

- prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko- Pikiewicz - JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

- prof. Viktar Anatolewicz Gajsioniak- Ambasador Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej  

12. 15 - 12:45  ?Możliwości inwestycyjne w Republice Białorusi w kontekście Unii Celnej Rosja- Białoruś ? Kazachstan?

? Mikhail Trotsinski- Radca Handlowy, Ambasada Republiki Białorusi 

12:45 -13.00 ?Proporcje i relacje pomiędzy Polską a Białorusią na tle potencjału gospodarczego Unii Europejskiej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Białoruś- Kazachstan- Rosja.?  

? Kazimierz Zdunowski- Sekretarz Generalny Polsko- Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

12:45 -13.00  ?Doświadczenie polskiego przedsiębiorcy w inwestowaniu na rynku białoruskim? 

- dr Henryk Siodmok- Prezes Zarządu, Atlas Sp. z o.o. 

13.15- 13:30 Przerwa kawowa  

13:30- 13:45 "Praktyczne aspekty współpracy Służby Celnej RP w aspekcie wymiany handlowej z Republiką Białoruś" 

- inspektor celny Włodzimierz Wołczew- Izba Celna w Katowicach 

13:45:- 14:00 "Wsparcie dla eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu" 

- Karol Rozenberg- Bank Gospodarstwa Krajowego 

14:00- 14:15 "Ubezpieczenia sposobem na zminimalizowanie ryzyka utraty należności" 

- Zbigniew Pusz - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.   

14:30- 15.15 Dyskusja, prezentacje firm, podsumowanie, zakończenie Konferencji

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

oraz Herman und Doland Sp. z.o.o.

zapraszają na

I Międzynarodową Konferencję

?Białoruś - Polska. Praktyczne aspekty współpracy biznesowej?,

 która odbędzie się  dnia 19 kwietnia 2013 r. w Audytorium Maximum


Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Page 4 of 4

gliwice banerek

GWSP ang
GWSP rus
GWSP ukraina
Go to top